Class Teachers

Class Teachers

S.No. Class Class Teacher
1 Nursery Gargi Das
2 Prep Shweta Mishra
3 I A Priyanka Singh Chauhan
4 I B Priyanka Maheshwari
5 II A Himanshi Sehgal
6 II B Kanchan Bahree
7 II C Anupama Sharma
8 3A   Aarti Verma
9 3B   Roopam Gera
10 3C   Manju Sharma
11 4A   Inderpal Bawa
12 4B   Vinita Pandey
13 4C   Asha Singh
14 5A   Veenu Bhati 
15 5B   Priya Soral
16 5C   Rashmi Soral
17 5D   Archana Choudhary
18 6A   Seema Parmar
19 6B   Renu Bhargava
20 6C   Ankur Kapoor
21 6D   Jasleen Samra
22 6E Smita Pareek
23 7A   Shalu Kapoor
24 7B   Hinna Raisinghani
25 7C   Kamal Nayan Sharma 
26 7D   Soni Sharma
27 8A   Neel Parashar
28 8B   Deepika
29 8C   Pooja Kheenchi
30 8D   Neha Kapila
31 8E   Anushree Pareek
32 9A   Shweta Mathur
33 9B   Suhasini Gupta
34 9C   Anuradha Maheshwari
35 9D   Shunila Prim
36 9E   Priti Nanda Pattanayak
37 9F   Varsha Rai
38 9G   Rashmi Meel
39 9H   Neha Awasthi
40 9I   Madhavi Mathur
41 10A   Tripti Singh Chandel
42 10B   Rashmi Sharma
43 10 C   Paale Verma
44 10D   Madhavi Sinha
45 10 E   Ritu Khandelwal
46 10 F   Mona Sharma
47 10 G   Gaurav Gahlot
48 10 H   Puneet Krishna Sharma
49 10 I   Varsha Yadav
50 10 J   Devesh Kanwar
51 11 A Sc. Meena Bhargava
52 11 B Sc. Ranjana M
53 11 C Sc. Ram Keswani
54 11 D Sc. Dr. Sanjay Singh
55 11 A Com. Kshiti Sharma
56 11 B Com. Vijay Kumar Sharma
57 11 C Com. Pradeep Jangir
58 11 D Com. Shikha Jaiman
59 11 A Hum. Shweta Choudhary
60 11 B Hum. Shalini Chaturvedi
61 12 A Sc. Mukta Raj Shukla
62 12 B Sc. Dr. Richa Sharma
63 12 C Sc. Sujata Singh
64 12 D Sc. D M Lazer
65 12 A Com. Poornima Mahla
66 12 B Com. Hema Chandani
67 12 C Com. Parul P
68 12 D Com. Manju Sood
69 12 E Com. Anju Pandey
70 12 A Hum. Rashmi Tambi
71 12 B Hum. Kavita Bhati
72 12 C Hum. Gaurav Gupta
Audio On
You Are Visitor Number 49639
You Are Visitor Number 49639